Публикации

Инж. Симеон Славчев внесе сигнала за пречистването на водата на София до прокуратурата

Общинският съветник, съпредседател на „Политическа група 5” в Столичен общински съвет и зам.-председател на Постоянната комисия за инженерна инфраструктура и енергийно планиране инж. Симеон Славчев сезира прокуратурата за нередности при провеждането на обществената поръчка на „Софийска вода”АД за избор на продукт, който да пречиства питейната вода на София. Сигналът идва след като инж. Славчев, заедно с проф. Емил Бурназки и доц. д-р инж. Галя Бърдарска от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН дадоха пресконференция, по време на която изложиха своите аргументи против това в системата на софийската питейна вода да се използват реагенти, които могат да влошат качеството на водата на града и да застрашат здравето на хората.

„След като нямаше никаква реакция от страната на Столична община и от страна на прокуратурата, която трябваше задължително да се самосезира по тема, касаеща националната сигурност на страната, не ми остана нищо друго освен в качеството ми на общински съветник и най-вече на гражданин, да сезирам прокуратурата“, каза инж. Симеон Славчев.

В сигнала общинският съветник настоява за проверка на цялостната документация по обществената поръчка, за чието провеждане има огромни съмнения и подадени 3 жалби.

От представените от инж.Славчев факти става ясно, че има съществени нередности в документацията, както и в състава на продукта, който ще бъде внедрен при почистването на питейната вода на София. Продуктът „не е стабилен и съдържа допълнителни неизвестни за здравето на хората вещества, които хидролизират и го правят негоден за използване при складиране”, се казва още в информацията до прокуратурата. Там е отбелязано, че не са проведени адекватни тестове, които да докажат безопасността и ефективността на продукта в условията на столичното водоподаване, както и че не са спазени съответните стандарти. В сигнала е отбелязано, че продукта ще излезе и 2,7 пъти по-скъпо от досега ползвания без никакви проблеми за пречистването на водата в столицата.

„Надявам се прокуратурата да подходи сериозно към проблема и да потърси независимо експертно мнение за нарушенията и опасностите, които крие прилагането на този неясен продукт”, заяви инж. Симеон Славчев. Той иска кмета на София Йорданка Фандъкова публично чрез пресцентъра на Столична община да отговори на следните въпроси: С какви реагенти се чисти в момента софийската питейна вода, и имат ли те сертификати от производителите, както и европейска регистрация по REACH?

„Силно се надявам компетентните органи бързо да реагират, да извършат своята проверка и да излязат със становище, защото както аз, така и експертите в областта сме силно притеснени, че в софийската питейна вода ще се използват вредни за здравето на хората вещества“, каза още инж. Славчев.

 

 

Симеон Славчев: Прокуратурата, МЗ и кмета трябва незабавно да се намесят за случая със „Софийска вода”АД

Прокуратурата, Министерството на здравеопазването и кметът на столицата незабавно да реагират на ситуацията с обществената поръчка за пречистване на водата на града, поиска общинският съветник, съпредседател на „Политическа група 5” в Столичен общински съвет и зам.-председател на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране инж.Симеон Славчев. Това стана на пресконференция днес, в която взеха участие и учените проф. Емил Бурназки и доц. д-р инж. Галя Бърдарска от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН.

Всичко започва на 26.11.2018 г., когато „Софийска вода” обявява обществена поръчка за реактив за пречистване на питейната вода на София. На 14.05.2019 г. излиза решението за избор на гръцки търговски продукт, но две фирми, кандидати по поръчката, имат възражения по процедурата и подават жалби към Комисия за защита на конкуренцията с посочени конкретни нарушения при изпълнението ѝ. КЗК не взема предвид представените от жалбоподателите нарушения. След появили се информации в интернет по темата, инж.Славчев се обръща към Института за изследвания на климата, атмосферата и водите с молба да бъде проучена ситуацията. След анализ, учените разкриват множество нарушения. Сред тях са неспазване на чл. 13. (1) на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (Обн. ДВ. бр.30 от 28 март 2001г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 януари 2018г.). За избрания гръцки търговски продукт липсва одобрение от Министерство на здравеопазването с направени съответни тестове и проучвания за качествата и безопасността му. Продуктът не е записан и в европейската листа за химикали REACH в периода 17.03.2011-14.07.2019. Българският доставчик на гръцкия химикал предоставя Становище на Националния център по обществено здраве и анализи с дата 07.05.2013, като е приложил удостоверение за несъществуваща регистрация по REACH на гръцкия търговски продукт. Проучването показва, че не е спазено изискването към този вид коагулант съгласно БДС EN 17034/16.04.2018, а именно: не е определена ефективността на гръцкия търговски продукт на действащите софийски станции или на други с подобни качества на водоизточника и съоръженията за пречистване. Има и съществена подмяна в документацията на обществената поръчка. Било е установено, че по настоящата обществена поръчка се прави избор за доставчик след шестмесечен период, тълкувайки превратно представената документация и провеждайки некоректен лабораторен тест (обемна коагулация и прецеждане през филтърна хартия с широки пори, подходяща за силно замърсени води, каквато не е водата на яз. Искър). Този тест не симулира действителните условия на работа на пречиствателните питейни станции Панчарево, Бистрица и Пасарел, които работят ефективно с български търговски продукт на микрофлокулация и контактна коагулация през бързите пясъчни филтри от 2013 г. досега. В крайна сметка, след като „Софийска вода” АД заменя добре действащия български продукт с гръцкия неизследван продукт, стойността за пречистване на питейната вода се увеличава 2,7 пъти само от доставката на гръцкия продукт, без да се отчитат допълнителните експлоатационните разходи в резултат на образуваните от него макрофлокули, бързо задръстващи пясъчните пълнежи, обясниха учените. Доц. Бърдарска разказа, че през 2012 г. от „Софийска вода”АД се обръщат към БАН, за да се потърси вариант за оптимален реактив, който да пречиства водата на столицата. Тя коментира, че българският продукт е с доказани качества, безопасност, но е и икономически изгоден. Добрите практики от проучванията и работата с продукта дори са дадени за пример при дейности по европейски програми, разкри доц. Бърдарска. Тя подчерта, че на сайта на производителя няма информация за гръцкия продукт, който „Софийска вода”АД смята да ползва за пречистване. Продуктът има специфична миризма и вероятно съдържа синтетични вещества, които могат а бъдат вредни за здравето на хората и околната среда, каза още тя. Според нея фирмите, които са били ощетени от обществената поръчка за пречистването на вода ще потърсят правата си в съда, и ако се наложи и на европейско ниво.

Симеон Славчев настоя Прокуратурата да се самосезира и да направи подробна проверка по обществената поръчка на „Софийска вода”АД. Той поиска и Министерство на здравеопазването да възложи анализ на гръцкия продукт от сертифицирана лаборатория. Общинският съветник заяви, че има съмнения, че гръцкият продукт всъщност е създаден за пречистване на отпадни води, а не за вода за питейни нужди. По думите му кметът на София Йорданка Фандъкова разполага с цялата информация за ситуацията и трябва да реагира незабавно. Язовир Искър и пречиствателните станции са част от националната ни сигурност, въпросът е сериозен, беше категоричен съпредседателят на „Политическа група 5”. Той отбеляза, че гръцкият продукт още не е в системата на столичното водоподаване, но експлоатацията му може да започне във всеки един момент и трябва да се действа навреме.

 

Непрофесионални решения на „Софийска вода” АД и КЗК водят до здравен риск за населението

Утре, вторник, 6 август 2019 г., от 11.00 ч. в БТА ще се проведе пресконференция на инж.Симеон Славчев – общински съветник, съпредседател на „Политическа група 5“ и зам.-председател на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичен общински съвет. В събитието ще участват проф. Емил Бурназки и доц. д-р инж. Галя Бърдарска от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН, работещ по проект Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.

Поводът за пресконференцията са непрофесионалните решения на „Софийска вода” АД и КЗК, които водят до здравен риск за населението.

През ноември миналата година „Софийска вода” АД обявява обществена поръчка за химикали за пречистване на вода, предназначена за консумация. Поръчката е спечелена от гръцки търговски продукт. Заради нарушения при избора, решението е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, но жалбите са били отхвърлени. Установени са и нарушения свързани със самите химикали, чиито качество и състав са в разрез с изискванията в България, което води до здравен риск за населението. Освен това гръцкият продукт оскъпява допълнително пречистването на водата, което означава още непредвидени разходи при експлоатация.