Публикации

Жителите на София ще могат да направят градинка и детска площадка до блока си

Това предвижда Наредбата на „Политическа група 5”, която се гледа в комисиите на Столичен общински съвет в момента

В постоянните комисии към Столичния общински съвет започна обсъждането на Проекта за Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в столичните квартали. Инициативата да се върне на хората собствеността на земята е на общинските съветници от „Политическа група 5” инж. Симеон Славчев, Иван Велков, Светослав Витков и Венци Мицов.

Мотивите на общинските съветници от „Политическа група 5” за изготвянето на  Наредбата за придобиване на прилежаща земя към блока са свързани с това, гражданите да имат възможност да подобрят жизнената среда в кварталите на София. Вносителите се обосновават, че голяма част от прилежащите терени към жилищните сгради в момента са превърнати в незаконни паркинги и разкаляни и неподдържани места. Чрез възможността етажната собственост да придобие безвъзмездно прилежащата им земя, се дава възможност на собствениците да я превърнат в добре поддържана градинка, зелена площ, детска или спортна площадка.

По време на обсъждането на проекта за Наредба в постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към Столичния общински съвет бяха обсъдени всички механизми, по които да се осъществи връщането на земята на етажната собственост и най-вече как ще се осъществява контрола, така че междублоковоте пространства да не бъдат превърнати в незаконни паркинги. Инж. Симеон Славчев изтъкна, че един от основните проблеми на София е мръсният въздух и надвишените норми на финни прахови частици. Той подчерта, че в момента голяма част от леките автомобили паркират в зелените площи и слизайки на платното за движение те разнасят мръсотия и кал, която е една от причините да се образуват финните прахови частици във въздуха на София. Чрез приемането на Наредбата и връщането на земята на етажната собственост ще се гарантира, че междублоковите пространства няма да се ползват за незаконни паркинги, което ще има огромна екологична полза от една страна и запазването на зелените площи на София от друга страна, каза Славчев пред комисията. Той благодари на членовете на комисията, като подчерта, че една от целите на „Политическа група 5 – да има дебат и широка дискусия по темата с опазването и поддържането на междублоковите пространства в София, вече е постигната. Общинският съветник благодари и на всички граждани на София, които се включиха активно в обсъжданията и дадоха прагматични и добри решения. „Всички предложения ще бъдат включени в новата Наредба, защото нашата цел е тя да бъде работеща и да даде добър пример за това как общината и жителите на София с общи усилия могат да превърнат столицата в по-добро място за живеене с повече зелени площи, детски и спортни площадки в жилищните квартали”, каза още инж. Славчев по време на обсъждането на проекта за Наредба. Общинските съветници от „Политическа група 5” предложиха да се направят още няколко обществени обсъждания и на база на тях Наредбата да бъде допълнена с още добри предложения. „Убеден съм, че след като направим обществените обсъждания и допълним Наредбата тя ще бъде приета с политически и обществен консенсус”, каза още инж. Симеон Славчев.