Публикации

Отбелязваме Свети Врач

Днес Българската православна църква отбелязва деня на братята безсребреници Кузма и Дамян. Празникът е познат още като Свети Врач, чества се на 1 юли и е посветен на светците, на билкарите и лечителите.

Много чудни изцеления преписват преданията на Кузма и Дамян, които са  лекували хората. Редица предания разказват за тяхната безкористност и вярност към клетвата – да лекуват единствено с името Божие и в името на живота, без да взимат и грош за това.

Празникът има и своите народни корени и традиции. На него празнуват всички врачки, баячки, народни лечители и билкари. Ако на 1 юли някой види рано призори странни жени да редят и да подреждат треви на купчинка, познава ги веднага – разпределят билките, събрани на Еньовден, подреждат ги за различни болести, оставят ги за годината, която идва.

Да помислим за българските деца в Международния ден за защита на детето

От 1983 г. насам Организацията на обединените нации отбелязва 4 юни като Международен ден за защита на децата, жертви на агресия. Днес, 36 години по-късно, в България темата за защитата на децата и семейството е болезнено актуална. Причината е в появилият се проект за „Национална стратегия за детето – 2019-2030 г.”, произлизаща от Държавната агенция за защита на детето. В Стратегията са заложени практики, популярни в държави от Северна Европа, които са несъвместими с българския начин на живот и традиции. Документът съдържа текстове, които са насочени към изземване на част родителските права от държавата. Същевременно не са посочени начини за подобряване и подпомагане на семейната среда, така че децата да бъдат отглеждани от родителите си, а не отнемани от тях.

Граждани и организации се противопоставиха остро на проекта за „Национална стратегия”. Един от основните им доводи е и липсата на широки обществени обсъждания, които да дадат повече информация на хората и да им предоставят възможност да изкажат мнение и съображения. От Политическа партия МИР настояха за кръгла маса и широка обществена дискусия, включваща всички заинтересовани страни. „Като партия, ангажирана с възстановяване на ценностите и моралните устои на семейството и обществото, няма да позволим на управляващите да приемат „Национална стратегия за детето“, без в нея да са гарантирани здравето, доброто възпитание и условия за развитие на детето, както и подпомагане на българското семейство, като основна съставна част от българското общество”, настояха от партията.

Заради изключителната важност на проблема започнаха и протести в столицата и страната. В последните дни, освен в София, протестиращи има и в Бургас и Сливен. Тревожността на хората се засилва и от възможността методи и схеми, подобни на тези от Стратегията скоро да навлязат и в законодателството на България. В същото време управляващите не реагират на недоволството и не излизат с ясни тези и послания по темата, а опасността от това тихомълком да ни бъдат наложени нежеланите законодателни промени е напълно реална.

ПП МИР: Проектът за Национална стратегия за детето 2019 – 2030 г. противоречи на Конституцията

Проектът за Национална стратегия за детето 2019 – 2030 г. противоречи на Конституцията. Това се казва в позиция на Политическа партия МИР, която беше разпространена днес. От там настояват, че проектът нарушава чл. 47 от българската Конституция, който е свързан с правата и задълженията на родителите. Оказва се, че Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) мълчи за това кои са консултантите и авторите по проекта за Стратегията, „не става ясно кои НПО-та и граждански организации са участвали в обсъжданията и на база какъв капацитет са взети съответните решения”, се отбелязва в позицията.

„Вместо да се наложи фокус върху подкрепата на затруднените семейства и децата в риск и да се работи за изграждане на стабилни и здрави семейства с насърчаване на отговорното родителство, ще се даде възможност държавните институции да налагат насила социални, здравни, семейни, образователни и други политики”, протестират от ПП МИР. Предстои те да организират кръгла маса с участието на всички заинтересовани страни, след която да бъдат взети предвид всички предложения и на тази база да се оформи реален проект за Стратегия, който да бъде съобразен с българските условия и традиции.

„Не можем да отречем, че в България съществува насилието над деца, и че трябва да се търсят възможности и да се работи за намаляването на тези случаи. Проектът за Национална стратегия за детето обаче се фокусира в съвсем друга насока, опитвайки се да наложи чужди модели на семействата в България”, коментира председателят на ПП МИР и общински съветник Симеон Славчев. „Противопоставяме се на тази намеса в българското семейство и ще се борим с всички законни средства за отпадането на този проект и съставянето на нов адекватен документ”, заяви още той.

Прочетете целия текст на позицията на ПП МИР ТУК.