Публикации

ПГ5 предлага междублоковите пространства да се управляват от етажната собственост

„Политическа група 5”  внесе проект на Наредба в Столичния общински съвет

Земята между блоковете да се предоставя безвъзмездно на хората, притежатели на жилища за поддържане и използване предвижда проект на наредба, внесен от общинските съветници от „Политическа група 5” в Столичния общински съвет – Симеон Славчев, Светослав Витков, Венцислав Мицов и Иван Велков. Те предлагат възможност за придобиване на прилежащите територии към сгради в режим на етажна собственост в кварталите с комплексно застрояване, които сега са частна общинска собственост.

„С наредбата значително ще се подобри градската среда в столичните квартали, тъй като всяка етажна собственост, пожелала да ѝ бъде предоставена прилежащата земя към сградата, ще има задължението да поддържа и облагороди това пространство. Така създаваме условия и механизъм хората сами да направят София по-чиста, по-зелена, по-поддържана, с повече детски и спортни площадки в жилищните квартали“, каза Симеон Славчев, председател на партия МИР и общински съветник от „Политическа група 5”.

Всяка етажна собственост, която пожелае й бъде предоставена безвъзмездно прилежащата земя, ще има задължението да поддържа и облагородява това пространство. Наредбата урежда обществените отношения, свързани с този акт, като регламентира начина и контрола по поддържането и използването на терена. Възможността етажната собственост да получи прилежащите терени ще позволи на софиянци да стопанисват и да се грижат за градинките и междублоковите пространства, като по този начин участват активно в подобряването на жизнената среда в жилищните комплекси.

„Мотивите ни за новата наредба включват предоставяне на възможност на гражданите пряко и активно да участват в поддържането и използването ѝ, като се регламентира начина и контрола за това”, отбеляза общинския съветник от ПГ5 / Зелените и зам.-председател на Столичен общински съвет Иван Велков.

От „Политическа група 5” припомниха, че към момента Столична община не отделя достатъчно средства за адекватната поддръжка на междублоковите пространства. С промяната на собствеността се разчита етажната собственост като добър стопанин да поддържа тези терени, да ги озеленява и да разполага с тях както намери за добре.

„В голямата част от случаите в София, прилежащите терени са превърнати в незаконни паркинги или са покрити с храсти и боклуци. Промяната в собствеността ще бъде своеобразен мотив живущите в съответна етажна собственост да гледат на прилежащата им земя като на тяхна собственост и да вложат личен труд за опазването и грижата за това пространство”, каза председателят на ПП Глас народен и общински съветник от „Политическа група 5” Светослав Витков.

В междублоковите пространства няма да се позволява отглеждането на животни, използването им за паркинг, производствени, търговски или други стопански дейности, поставяне на огради, складирането на вещи или отпадъци, ползването им от трети лица или ограничаване на възможността за ползване на всички съседи.

ПГ5 внесе доклад за иницииране на местен референдум за изграждането на инсталация за горене на RDF отпадъци в софия

Доклад с повече от 10 страници аргументи и мотиви входира днес Политическа група 5 (ПГ5) в деловодството на Столичния общински съвет (СОС). Докладът е подписан от 15 общински съветника от целия опозиционен спектър в СОС, а основната тема е искането за провеждане на референдум с въпроси, пряко свързани с инвестирането на над 300 млн. лв. в една остаряла технология за изгаряне на отпадъци.

Смятаме, че един проект, който е стартирал преди повече от десет години с едни намерения, вече има нужда от сериозно преосмисляне и преоценка и точно за това с усилията и подкрепата на нашите колеги от СОС, които се съгласиха, че тази тема е надпартийна, внасяме конкретен доклад, каза Иван Велков. Той допълни, че доклада на ПГ 5 е опит за призоваване към здравия разум, връщане на полето на смисления разговор и включването на всички заинтересовани страни в тази важна за столицата ни тема.

Симеон Славчев припомни, че един от приоритетите на ПГ 5 от началото на мандата им е прякото участие на гражданите в управлението на София и в частност казуса със завода за изгаряне на отпадъци. Внасянето на искане за провеждане на местен референдум е един от механизмите, с които можем да работим в СОС в интерес на гражданите. По темата няма нито политически, нито обществен консенсус.

Трябва да бъдат разгледани всички възможни алтернативни решения и смятаме, че референдума ще даде тази възможност, каза Венци Мицов от ПП Глас Народен.

Това е обществена кауза и надпартийна инициатива. Благодарим на всички колеги от различните политически партии в СОС, които подкрепиха и подписаха доклада, завърши Светльо Витков от ПП Глас Народен.

Повече по темата, вижте ТУК.