Публикации

Проектът за наредба на ПГ5 за връщане на междублоковите пространства вече е публичен

Документът е качен на сайта на Столична община за публично обсъждане

Проектът на „Политическа група 5“ за Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост вече е публичен. Всички граждани и заинтересовани страни могат да се включат в обсъждането на проекта писмено. Това може да се направи чрез писмо на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – Фронт офис, на вниманието на: В. Мицов, И. Велков, С. Витков и С. Славчев – общински съветници, относно: Обществени консултации по проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост.
Коментари и предложения могат да се изпращат и по електронна поща на адрес: v.zaharieva@sofia.bg;  ir.dimitrov@sofia.bg
на вниманието на: В. Мицов, И. Велков, С. Витков и С. Славчев – общински съветници, относно: Обществени консултации по проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя  – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост.
Срокът за изпращане на мнения е до 19 март 2019 г.

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

От „Политическа група 5“ заявиха готовност да заложат в наредбата всяко добро и работещо предложение.

Подробности за публичната консултация на проекта за Наредба вижте ТУК.
Вижте Проектът за решение ТУК.
Доклад с рег. № СОА19-ВК66-1153/11.02.2019 г. относно проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя, вижте ТУК.