Публикации

Кметът на София не знае колко са задълженията на общински жилища

Питанията на общинските съветници се бавят умишлено в нарушение на правилника на СОС, смята Симеон Славчев

Кметът Йорданка Фандъкова нарушава правилата на Столичния общински съвет, като бави отговорите на питанията от общинските съветници. Това заяви председателят на ПП МИР и общински съветник инж.Симеон Славчев по време на днешното заседание на СОС. Той коментира, че е получил отговор на питанията си за изкоренените дървета на „Граф Игнатиев“ и управлението на общинските жилища след 67 дни, вместо определените за това 30 дни.  Отговорите са били получени от Славчев в навечерието на днешното заседание, което е неуважение към общинските съветници и към столичани, които те представляват, беше категоричен председателят на ПП МИР. Той припомни, че самите питания продължават да не се публикуват на сайта на Столична община, а се качват само отговорите на кмета. По този начин столичани се дезинформират, коментира общинският съветник и заяви, че „Политическа група 5” подготвя нова промяна в Правилника за дейността на СОС, според която да се забрани да се пускат отговори на питания вечерта преди заседанието, а да се пускат минимум 3 дни преди това.

Славчев изрази недоволство от отговора на кмета във връзка с въпроса му за общинските жилища. В питането му бяха зададени теми като неизплатени задължения, които са генерирани от наемателите на общинските жилища и как се изплащат те, както и колко са общинските жилища, получени от обезщетения или замени на общински терени. Председателят на ПП МИР заяви, че в комисиите в СОС многократно е ставало дума, че има натрупани задължения от наематели, които Столична община трябва да плати със средствата на столичани. Оказва се, че управляващите София не желаят да изнесат тези данни или не са наясно колко е стойността на неплатените сметки.

Инж. Славчев обърна внимание и на факта, че съществуващите системи, които играят ролята на регистър явно не работят ефективно, тъй като справката по неговото питане е правена от кметовете на райони, посредством хартиен носител, вместо да се генерира автоматично от регистъра. Той коментира, че не получава ясен и категоричен отговор по въпроса си, и че има много нуждаещи се хора, които биха могли да ползват тези жилища, а това може да стане само ако те се управляват адекватно. Младите лекари и младите специалисти в областта на образованието също биха могли да се ползват от ниските наеми на тези имоти, като така се стимулират добрите специалисти да останат да работят в България, каза още Славчев.

Симеон Славчев пита има ли народни представители и евродепутати в общинските жилища

Има ли регистър на наемателите на общинските жилища и има ли сред тях народни представители или евродепутати?” Това е един от въпросите, които председателят на ПП МИР и общински съветник Симеон Славчев задава в питане към кмета на София Йорданка Фандъкова. Славчев настоява да бъде разяснено има ли регистър на всички общински жилища в София, в това число и тези на общинските предприятия; колко са общо общинските жилища в София, кой ги стопанисва и в какво състояние са те; какви задължения са генерирани от наемателите на общинските жилища и как се изплащат задълженията; колко са общинските жилища, получени от обезщетения или замени на общински терени.

„Въпросът със собствеността и управлението на общинските жилища е изключително важен. Жилищната политика на всяка една община показва как управляващите мислят за хората в нея”, заяви Симеон Славчев. Той заяви, че в момента жилищната политика на Столична община е абсолютен хаос, не е ясно колко са жилищата и кой приоритетно трябва да бъде настанен в тях, не се знае кои от общинските предприятия имат и стопанисват общински жилища и кой живее в тях. „Целият процес трябва да бъде добре анализиран, структуриран и контролиран, за да не се получават злоупотреби и в общински жилища да живеят ВИП персони и „наши хора“, а в същото време всички, които имат реална необходимост да не могат да се възползват от правото си да получат макар и минимална подкрепа в началото на своя професионален или семеен живот”, беше категоричен общинският съветник. „Всички млади лекари, учители, както и всички млади семейства, които се нуждаят от подкрепа трябва да бъдат настанявани с приоритет в общински жилища, защото така ще бъдат стимулирани да останат да живеят, да се развиват и да упражняват своята професия в София”, каза още той.

Симеон Славчев внесе искането за питане днес, предстои кметът да отговори на следващо заседание на Столичния общински съвет.