МИР се обявява в подкрепа на общинските болници

Достъпът до качествено здравеопазване е основно право на всеки български гражданин и е една от приоритетните цели на ПП МИР. За съжаление и въпреки поетите само преди година от страна на правителството ангажименти за промяна в системата за финансиране на общинските болници резултат няма. За това сигнализират и от Сдружението на общинските болници в България […]