Публикации

Безопасни детски площадки, изграждане на тротоари и спирки и подобряване на инфраструктурата в столицата поиска инж. Симеон Славчев

Изграждането на модерна техническа инфраструктура, включваща елементите водоснабдяване, канализация и корекция на речните корита, са част от приоритетите на Столична община в направление “Инвестиции и строителство“ за 2018-та. Това каза пред БНР общинският съветник и съпредседател на „Политическа група 5“ инж. Симеон Славчев. Приоритетите бяха обсъдени по време на заседание на постоянната комисия „Инженерна инфраструктура и енергийно планиране“ към Столичния общински съвет.
„Осигуряването на теренна обезпеченост за инфраструктурни обекти е от първостепенно значение за Столичната община. Тук трябва да се проведат отчуждителни процедури, знаете, че те отнемат доста време и затова искаме още отсега да ги планираме. И на следващо място – намаляване на енергийното потребление на сградите, увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници”, заяви инж. Славчев. Той предлага в бюджета на Столичната община за 2018 г., да се заложат повече средства и за изграждането на безопасни детски и спортни площадки във всички квартали в столицата. Инж. Симеон Славчев предлага и изграждането на детски градини и физкултурни салони там, където все още липсват.
„Нещо важно, което ще е полезно за София – в инвестиционната програма на Столична община за 2018 г. да се включи изграждането на връзката между бул.”Тодор Каблешков” и „Ботевградско шосе”. Това е една от най-важните вътрешни тангенти, която значително ще облекчи трафика”, коментира още инж. Славчев Славчев. На въпрос дали се предвижда нещо повече за улиците и тротоарите на столицата, съпредседателят на „Политическа група 5“, каза че това е част от цялостната рамка на инвестиционната програма. Един от основните проблеми във всички квартали на София е липсата на тротоари. През другата година ще бъдат заложени средства за тротоари там, където няма и там, където са в изключително лошо състояние.
Общинският съветник обяви, че в момента се разработва проект за спирките според района. В по-крайните райони ще има спирконавеси, в по-вътрешната част те ще бъдат по-развити и обособени. Проектът трябва да бъде одобрен, след това да се направи обществена поръчка, отбеляза инж. Славчев и акцентира, че е напълно реалистично в рамките на 2018 г. този проект да се завърши.

Чуйте интервюто на БНР ТУК.

СЕГА: София прави нов опит да забрани пиенето в паркове и градинки

До 300 лв. глоба се въвежда за пускане на фойерверки след 22 часа

Употребата на алкохолни напитки по улици, тротоари, площадки, градинки и паркове да бъде забранена, предвижда проект на нова наредба за обществения ред в София, подготвена от група столични общински съветници от почти всички политически партии в местния парламент. За нарушаване на забраната общинарите предлагат глоба от 100 до 300 лв. и/или имуществена санкция до 500 лв.
В проектонаредбата място е намерила и друга стара идея на общинарите – забрана на употребата на фойерверки от категория 1 от 22 ч. до 8 ч. Глобата и санкцията за това нарушение са същите като при алкохола. Сега в наредбата за обществения ред на територията на Столичната община действа забрана за хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси на местата за обществено ползване. Глобата за нарушаването й сега възлиза на 50 до 500 лв.
Съветниците предлагат още забрана на организирането и провеждането на състезания с моторни превозни средства и участието в тях, с изключение на тези, провеждани на определени за целта места. Текстове има и за хората, които обикалят кръстовищата и уличните платна, за да мият прозорци или да продават дребни стоки. Под забрана се предвижда да бъде още складирането на дърва, въглища, строителни материали или отпадъци без разрешение за повече от 24 ч. по тротоари улици, зелени площи, които са предназначени за обществено ползване. Нарушението на всички тези разпоредби ще се санкционира с глоба от 100 до 300 лв. и/или имуществена санкция до 500 лв.
По-различни глоби са предвидени за друга категория нарушения. За изгаряне на гуми, кабели, пластмаса, смоли и други материали, вещества и химикали на открити обществени места например санкцията е от 200 до 500 лв. и/или имуществена санкция от 1000 лв. При повторно действие глобата нараства от 500 до 800 лв., а имуществената санкция – до 1500 лв.
В проекта на наредбата място е намерила и забрана за насочването на лазери и прожектори срещу хора, пътни превозни средства и въздухоплавателни средства и по посока на летище София. Шум в сгради в режим на етажна собственост, за който не са осигурени обезшумителни мерки – например при ползването на уредби, зъболекарски машини, прахосмукачки, циклещи и други шумни машини, ще може да става от 8 ч. до 14 ч. и от 16 ч. до 22 ч. В противен случай глобата е 200 лв. и/или имуществена санкция 400 лв. При повторно нарушение глобата скача до 300 лв., а имуществената санкция до 600 лв.
На 19 октомври предстои новата наредба да бъде представена на обществено обсъждане, а след това да влезе за разглеждане и в комисии към Столичния общински съвет.

ПРЕДИСТОРИЯ

Голяма част от новите забрани – например за пиенето на открити обществени места, се въвеждат за втори път. През 2009 г. общинарите приеха подобни текстове, но Върховният административен съд ги отмени, тъй като много санкции дублираха предвидените в други закони и това създаваше опасност столичани да бъдат глобявани два пъти за едно и също нарушение.
„Смятаме, че наредбата стана значително по-добра, по-комплектована от предишните’, заяви един от вносителите на проекта й Симеон Славчев пред „Сега“. По думите му работата по изготвянето на проекта на наредбата сега е продължила близо 1 година, при което са изчетени много текстове на наредби и именно затова заедно с останалите му вносители са изключили или включили текстове в него, които смятат, че по-добре биха стояли в тази наредба.

Източник: http://www.segabg.com/article.php?id=875691

Симеон Славчев: Първа градска е първата общинска болница, в която ще могат да се обучават студенти


Лечебното заведение стана университетска болница

Първа градска е първата общинска болница, в която ще могат да се обучават студенти. Това заяви съпредседателят на “Политическа група 5” и член на постоянната Комисия по здравеопазване и социална политика Симеон Славчев след като Столичният общински съвет одобри договор за сътрудничество между здравното заведение и Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“. Славчев беше категоричен, че Първа градска е най-добрата общинска болница и припомни, че за да стане университетска, е трябвало да отговори на редица специални изисквания за медицинско оборудване, специалисти и качество на лечението. Болницата разполага с нов ядрено-магнитен резонанс и скенер и има сключен договор с НЗОК за болнична помощ по 135 клинични пътеки и високоспециализирани дейности – диагностична горна ендоскопия, диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия, диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия, ЕМГ, ЕЕГ, ЕКГ Холтермониториране, ехокардиография, непрекъснат 24-часов запис на АН, лазертерапия при очни заболявания, флуоресцентна ангиография на съдовете на окото.