Публикации

Проектът за наредба на ПГ5 за връщане на междублоковите пространства вече е публичен

Документът е качен на сайта на Столична община за публично обсъждане

Проектът на „Политическа група 5“ за Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост вече е публичен. Всички граждани и заинтересовани страни могат да се включат в обсъждането на проекта писмено. Това може да се направи чрез писмо на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – Фронт офис, на вниманието на: В. Мицов, И. Велков, С. Витков и С. Славчев – общински съветници, относно: Обществени консултации по проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост.
Коментари и предложения могат да се изпращат и по електронна поща на адрес: v.zaharieva@sofia.bg;  ir.dimitrov@sofia.bg
на вниманието на: В. Мицов, И. Велков, С. Витков и С. Славчев – общински съветници, относно: Обществени консултации по проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя  – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост.
Срокът за изпращане на мнения е до 19 март 2019 г.

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

От „Политическа група 5“ заявиха готовност да заложат в наредбата всяко добро и работещо предложение.

Подробности за публичната консултация на проекта за Наредба вижте ТУК.
Вижте Проектът за решение ТУК.
Доклад с рег. № СОА19-ВК66-1153/11.02.2019 г. относно проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя, вижте ТУК.

ПГ5: Искането междублоковите пространства да се върнат на етажната собственост няма да доведе до по-високи данъци

„Политическа група 5” разясни исканията си за промени в статута на пространствата между блоковете в онлайн брифинг

Представителите на „Политическа група 5” Симеон Славчев, Светослав Витков, Венцислав Мицов и Иван Велков коментираха своите приоритети за следващите месеци в онлайн брифинг. Те разясниха и предложението си относно връщането на междублоковите пространства на етажната собственост. Симеон Славчев поясни, че не става дума за насилствено връщане – само гражданите, които пожелаят ще получат права над пространствата. Тук могат да се включат и екологични организации, детски градини и други, които биха искали да облагородят средата, в която се намират, коментира Иван Велков. Той заяви, че на този етап Програма „Зелена София” разполага с ограничен ресурс, с който ще могат да се облагородят между 100 и 200 градинки, и разбира се, с доброволния труд на гражданите. Промените, които предлага ПГ5 ще даде възможност хората да се чувстват стопани на тези междублокови пространства и ще направи реализацията на цялостната идея по-успешна, каза още Велков. По думите му всичко това е процес, който изисква усилия от Столична община и гражданите и реална полза от него ще може да се види след 2-3 години.

Венци Мицов обяви, че взимането на решението пространствата  да се върнат на етажната собственост ще може най-накрая да спре възможността да се строят нови блокове около старите кооперации. Граждани са заявили опасения, че тези промени ще доведат до по-високи данъци, но това няма да стане, беше категоричен Мицов. По думите му дори може да се говори за облекчение на данъци ако етажната собственост поеме отговорност за развиване на средата около блока. Светльо Витков акцентира, че ако етажната собстветност реши да облагороди пространствата, това ще може да стане с техни лични средства, но че в крайна сметка ще бъде тяхно и решението как развият средата, в която живеят.

Идеята да се върне междублоковото пространство на етажната собственост не е от вчера, още преди година започнахме разговорите по темата съвместно с представители на браншови организации, съюза на архитектите и домоуправители, отбеляза Симеон Славчев. Според него ПГ5 е готова да се обсъдят възможностите за реализация, както и за предложения по темата. Прехвърлянето на собствеността на етажната собственост не е наше хрумване, това е изискване, което рано или късно законово ще бъде реализирано, подчерта Иван Велков. В момента има работни групи в институциите, които търсят възможности как да стане това. Казват, че идеята е трудно приложима, но ситуацията няма да остане такава, каквато е в момента, това е нормална европейска практика, каза още общинският съветник.

Представителите на ПГ5 коментираха и приоритетите си за следващите месеци. Симеон Славчев напомни за предложението на Групата за промени в Наредбата за формиране на бюджета на Столична община. Имаше работна група към Столичен общински съвет, която създаде предложение за промени в съставянето на бюджета на града. Решението на групата трябваше да се приложи още през 2018 г., но това така и не стана, каза Славчев. Затова решихме да входираме доклад, с който променяме самата наредба и оттук нататък общинарите ще трябва да се съобразяват с него, коментира той. Светослав Витков коментира, че общинските съветници в момента извършват една основна дейност и това е да натискат три бутона, когато гласуват, без да могат да се включат в правенето и залагането на политики. С промените, искани от ПГ5 съветниците ще могат да влязат в нова роля и да се включат в работата на общината с нови отговорности. Комисията, която взе решение за промените във формирането на бюджета беше съставена от съветници от всички политически сили, това е консенсусно решение, ще ми е любопитно с какви мотиви биха го отхвърлили, заяви Венци Мицов.

От „Политическа група 5” ще настояват и за промени в Правилника за работа в Столичния общински съвет. Става дума за взимането на решения за управленията на средства в големи размери, които надвишават 1% от бюджета на София. Ние предлагаме такива решения да стават само с решение от квалифицирано мнозинство, заяви Венци Мицов. Квалифицираното мнозинство представлява поне 46 общински съветника, а обикновеното е 31. В момента ГЕРБ имат 30 съветника и се нуждаят само от 1 допълнителен глас, за да вземат важно решение, отбеляза Светльо Витков. Много е важно как се разпореждаме със средствата на столичани, нека тези важни решения да се взимат със широк консенсус, ако са добри, всички ще се обединим около тях, коментира Иван Велков. Симеон Славчев припомни, че решението за изграждането на завода за отпадъци, което е от изключителна важност за града, е взето с 32-33 гласа. Промяната се налага, за да може решенията да се вземат в диалог и с консенсус, а не да се налагат силово, каза още той.

ПГ5 предлага междублоковите пространства да се управляват от етажната собственост

„Политическа група 5”  внесе проект на Наредба в Столичния общински съвет

Земята между блоковете да се предоставя безвъзмездно на хората, притежатели на жилища за поддържане и използване предвижда проект на наредба, внесен от общинските съветници от „Политическа група 5” в Столичния общински съвет – Симеон Славчев, Светослав Витков, Венцислав Мицов и Иван Велков. Те предлагат възможност за придобиване на прилежащите територии към сгради в режим на етажна собственост в кварталите с комплексно застрояване, които сега са частна общинска собственост.

„С наредбата значително ще се подобри градската среда в столичните квартали, тъй като всяка етажна собственост, пожелала да ѝ бъде предоставена прилежащата земя към сградата, ще има задължението да поддържа и облагороди това пространство. Така създаваме условия и механизъм хората сами да направят София по-чиста, по-зелена, по-поддържана, с повече детски и спортни площадки в жилищните квартали“, каза Симеон Славчев, председател на партия МИР и общински съветник от „Политическа група 5”.

Всяка етажна собственост, която пожелае й бъде предоставена безвъзмездно прилежащата земя, ще има задължението да поддържа и облагородява това пространство. Наредбата урежда обществените отношения, свързани с този акт, като регламентира начина и контрола по поддържането и използването на терена. Възможността етажната собственост да получи прилежащите терени ще позволи на софиянци да стопанисват и да се грижат за градинките и междублоковите пространства, като по този начин участват активно в подобряването на жизнената среда в жилищните комплекси.

„Мотивите ни за новата наредба включват предоставяне на възможност на гражданите пряко и активно да участват в поддържането и използването ѝ, като се регламентира начина и контрола за това”, отбеляза общинския съветник от ПГ5 / Зелените и зам.-председател на Столичен общински съвет Иван Велков.

От „Политическа група 5” припомниха, че към момента Столична община не отделя достатъчно средства за адекватната поддръжка на междублоковите пространства. С промяната на собствеността се разчита етажната собственост като добър стопанин да поддържа тези терени, да ги озеленява и да разполага с тях както намери за добре.

„В голямата част от случаите в София, прилежащите терени са превърнати в незаконни паркинги или са покрити с храсти и боклуци. Промяната в собствеността ще бъде своеобразен мотив живущите в съответна етажна собственост да гледат на прилежащата им земя като на тяхна собственост и да вложат личен труд за опазването и грижата за това пространство”, каза председателят на ПП Глас народен и общински съветник от „Политическа група 5” Светослав Витков.

В междублоковите пространства няма да се позволява отглеждането на животни, използването им за паркинг, производствени, търговски или други стопански дейности, поставяне на огради, складирането на вещи или отпадъци, ползването им от трети лица или ограничаване на възможността за ползване на всички съседи.

СЕГА: София прави нов опит да забрани пиенето в паркове и градинки

До 300 лв. глоба се въвежда за пускане на фойерверки след 22 часа

Употребата на алкохолни напитки по улици, тротоари, площадки, градинки и паркове да бъде забранена, предвижда проект на нова наредба за обществения ред в София, подготвена от група столични общински съветници от почти всички политически партии в местния парламент. За нарушаване на забраната общинарите предлагат глоба от 100 до 300 лв. и/или имуществена санкция до 500 лв.
В проектонаредбата място е намерила и друга стара идея на общинарите – забрана на употребата на фойерверки от категория 1 от 22 ч. до 8 ч. Глобата и санкцията за това нарушение са същите като при алкохола. Сега в наредбата за обществения ред на територията на Столичната община действа забрана за хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси на местата за обществено ползване. Глобата за нарушаването й сега възлиза на 50 до 500 лв.
Съветниците предлагат още забрана на организирането и провеждането на състезания с моторни превозни средства и участието в тях, с изключение на тези, провеждани на определени за целта места. Текстове има и за хората, които обикалят кръстовищата и уличните платна, за да мият прозорци или да продават дребни стоки. Под забрана се предвижда да бъде още складирането на дърва, въглища, строителни материали или отпадъци без разрешение за повече от 24 ч. по тротоари улици, зелени площи, които са предназначени за обществено ползване. Нарушението на всички тези разпоредби ще се санкционира с глоба от 100 до 300 лв. и/или имуществена санкция до 500 лв.
По-различни глоби са предвидени за друга категория нарушения. За изгаряне на гуми, кабели, пластмаса, смоли и други материали, вещества и химикали на открити обществени места например санкцията е от 200 до 500 лв. и/или имуществена санкция от 1000 лв. При повторно действие глобата нараства от 500 до 800 лв., а имуществената санкция – до 1500 лв.
В проекта на наредбата място е намерила и забрана за насочването на лазери и прожектори срещу хора, пътни превозни средства и въздухоплавателни средства и по посока на летище София. Шум в сгради в режим на етажна собственост, за който не са осигурени обезшумителни мерки – например при ползването на уредби, зъболекарски машини, прахосмукачки, циклещи и други шумни машини, ще може да става от 8 ч. до 14 ч. и от 16 ч. до 22 ч. В противен случай глобата е 200 лв. и/или имуществена санкция 400 лв. При повторно нарушение глобата скача до 300 лв., а имуществената санкция до 600 лв.
На 19 октомври предстои новата наредба да бъде представена на обществено обсъждане, а след това да влезе за разглеждане и в комисии към Столичния общински съвет.

ПРЕДИСТОРИЯ

Голяма част от новите забрани – например за пиенето на открити обществени места, се въвеждат за втори път. През 2009 г. общинарите приеха подобни текстове, но Върховният административен съд ги отмени, тъй като много санкции дублираха предвидените в други закони и това създаваше опасност столичани да бъдат глобявани два пъти за едно и също нарушение.
„Смятаме, че наредбата стана значително по-добра, по-комплектована от предишните’, заяви един от вносителите на проекта й Симеон Славчев пред „Сега“. По думите му работата по изготвянето на проекта на наредбата сега е продължила близо 1 година, при което са изчетени много текстове на наредби и именно затова заедно с останалите му вносители са изключили или включили текстове в него, които смятат, че по-добре биха стояли в тази наредба.

Източник: http://www.segabg.com/article.php?id=875691