Публикации

Пореден случай на пострадал гражданин в подлез в София

За пореден път сме свидетели на случай с пострадал заради некачествeно строителство в столицата и недостъпната градска среда.

50-годишна жена претърпя инцидент при подлеза под бул.“България“ при площад „Ручей“ в ж.к. „Бели Брези“. Жената е слизала по стълбите в подлеза, при което стъпила на решетка с масивен шип, който ѝ пробил крака. Откарана е в болница, но въпросът кой носи отговорност за инцидента остава. “От години алармирам за качеството на ремонтите в столицата и начина, по който се поддържат обществените пространства в София, в това число и подлезите”, коментира общинският съветник и съпредседател на „Политическа група 5“ в Столичния общински съвет инж. Симеон Славчев. Той припомни, че още през 2018 г. е предложил контролът за това как се строи и как се ремонтира да не бъде ангажимент само на администрацията на Столична община, а да включва и всички заинтересовани страни. “Контролът е изключително важна, отговорна и съществена част от строителния процес, той трябва да бъде извършван както от експерти, така и от всички заинтересовани страни. Само така ще можем да избегнем порочните практики досега да бъдат приемани обекти, чието качество не отговаря на изискванията и стандартите”, каза Славчев и заяви, че по случая с пострадалата днес жена трябва да се търсят и посочат виновниците. “Проблемът в случая не е толкова с качеството на ремонтите, а с недостъпността на подлезите и липсата на информация за това”, заяви общинският съветник и припомни, че на последното заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на СОС е направил предложение да се изготви карта с достъпните и недостъпни места в града, съдържаща и достъпните места за хора с увреждания. “За съжаление общинските съветници от ГЕРБ умишлено бламираха това предложение, защото ако се реализира ще стане ясно колко са недостъпните подлези в София”, категоричен бе той.

Симеон Славчев предлага карта на достъпните за хора с увреждания места в София

“Преминаването на хората с увреждания, възрастните и майките с детски колички през София може да бъде голямо предизвикателство заради липсата на достатъчно достъпност в градската среда. Ето защо е нужно да се изработи план и система за развитието на достъпността в столицата.” Това заяви председателят на ПП МИР и съпредседател на „Политическа група 5” в Столичния общински съвет инж.Симеон Славчев след заседанието на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на СОС. По време на заседанието инж.Славчев направи предложение, свързано с обсъждания План за действие за 2019 г. към Стратегия за достъпна среда на всички на територията на Столична община 2018-2022 г. „Предлагам да се изработи карта на центъра на града, съдържаща достъпните места за хора с увреждания”, заяви общинският съветник. По думите му картата ще даде цялостна визия за разположението на достъпните и недостъпните места в града. Така ще може да се планира разширяването на достъпността технически, стратегически и времево, имайки предвид бюджети, предстоящи ремонти в дадени райони и т.н. Могат да се оформят клъстъри – отделни райони, които са достъпни и да се работи за стратегическото им разширяване и свързването им с други такива достъпни райони. По този начин много по-бързо и ефективно ще може да се осигури достъпност в града, отбеляза още съпредседателят на „Политическа груоа 5“ инж. Симеон Славчев. Той добави, че е важно да се направи обществено обсъждане заедно с хора с увреждания и съответните неправителствени организации, които също да споделят конкретни трудности, с които се сблъскват те в градската среда.

„Картата трябва да бъде и публична, тъй като това ще улесни търсенето на удобни маршрути за хората с увреждания”, отбеляза още председателят на ПП МИР. Стратегията за достъпна среда на Столична община беше изработена по предложение на съпредседателя на „Политическа група 5” инж. Симеон Славчев. А още в самото начало на мандата на Столичния общински съвет по предложение на общинските съветници от „Политическа група 5“ в СОС беше приета Декларация за достъпна градска среда, която гарантира възможността за придвижване на всички граждани и гости на града. „Достъпната среда е наша лична кауза и приоритет и продължаваме да работим и настояваме за нея”, заяви общинският съветник инж. Симеон Славчев. Предложението му за карта за достъпните места в София ще бъде гласувано на следващото заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет.

Трябва да разширяваме достъпните зони за хората с увреждания в София

На 29 септември, в София, ще се проведе минифестът Free Spirit Day. Събитието ще бъде в Арт пространството „Фабрика 126” и ще даде свобода на артисти от различни сфери да се изразят и да покажат своето изкуство. Каузата на феста е за подкрепа на хората със зрителни увреждания. Организаторите настояват гражданите с увредено зрение да имат достъп до обществени сгради, заведения, магазини, банки, транспортни средства с кучета водачи.

Искам да изразя подкрепата си за каузата на Free Spirit Day и да напомня, че достъпността на града ни е един от моите лични приоритети, като общински съветник, както и приоритет и на „Политическа група 5”. По наша инициатива Столичният общински съвет прие Декларацията за достъпност, в която се поемат ангажименти да се предприемат нужните действия, за да могат всички граждани, включително и хората с увреждания, да имат безпрепятствен достъп в града.

В тази връзка, смятам да се срещна с организации за хора с увреждания, за да обсъдим проблемите, с които те се сблъскват в градската среда, както и идеите им за решаването на тези проблеми. На базата на съвместната ни работа, ще направя съответните предложения по темата в Столичния общински съвет. Сред тях ще бъдат една обсъждана и преди инициатива – създаването на карта на София, в която да са обозначени местата, които са достъпни за хора с увреждания, и тези, които не са. Предлагам, на базата на тази карта, Общината, чрез ремонт и поставяне на съответни съоръжения, да започне да обединява и разширява зоните, които имат добра достъпност.