МИР се обявява в подкрепа на общинските болници

Достъпът до качествено здравеопазване е основно право на всеки български гражданин и е една от приоритетните цели на ПП МИР. За съжаление и въпреки поетите само преди година от страна на правителството ангажименти за промяна в системата за финансиране на общинските болници резултат няма. За това сигнализират и от Сдружението на общинските болници в България […]

Учредителна декларация за създаването на ПП МИР

Инициативен комитет от учени, млади хора, предприемачи и българи в чужбина прие декларация и взе решение да учреди политическа партия Морал, инициативност, родолюбие (МИР). Ето и текстът на декларацията: УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ за създаването на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР Днес, 10.11.2018 г., в град София, ние членовете на Инициативния комитет за създаване на политическа партия МИР, изразявайки […]

Декларация на ПГ5 по време на заседанието на Столичен общински съвет (пълен текст)

Декларация от името на „Политическа група 5“, която днес съпредседателят на групата инж. Симеон Славчев прочете по време на заседанието на Столичния общински съвет Уважаеми г-н председател, Уважаема г-жо Фандъкова, Уважаеми колеги общински съветници, Още на 3-ти октомври, тоест деня след като гражданите сигнализираха за некачествения ремонт на ул. „Граф Игнатиев“, „Политическа група 5“ заяви, […]