Публикации

ПГ5: Искането междублоковите пространства да се върнат на етажната собственост няма да доведе до по-високи данъци

„Политическа група 5” разясни исканията си за промени в статута на пространствата между блоковете в онлайн брифинг

Представителите на „Политическа група 5” Симеон Славчев, Светослав Витков, Венцислав Мицов и Иван Велков коментираха своите приоритети за следващите месеци в онлайн брифинг. Те разясниха и предложението си относно връщането на междублоковите пространства на етажната собственост. Симеон Славчев поясни, че не става дума за насилствено връщане – само гражданите, които пожелаят ще получат права над пространствата. Тук могат да се включат и екологични организации, детски градини и други, които биха искали да облагородят средата, в която се намират, коментира Иван Велков. Той заяви, че на този етап Програма „Зелена София” разполага с ограничен ресурс, с който ще могат да се облагородят между 100 и 200 градинки, и разбира се, с доброволния труд на гражданите. Промените, които предлага ПГ5 ще даде възможност хората да се чувстват стопани на тези междублокови пространства и ще направи реализацията на цялостната идея по-успешна, каза още Велков. По думите му всичко това е процес, който изисква усилия от Столична община и гражданите и реална полза от него ще може да се види след 2-3 години.

Венци Мицов обяви, че взимането на решението пространствата  да се върнат на етажната собственост ще може най-накрая да спре възможността да се строят нови блокове около старите кооперации. Граждани са заявили опасения, че тези промени ще доведат до по-високи данъци, но това няма да стане, беше категоричен Мицов. По думите му дори може да се говори за облекчение на данъци ако етажната собственост поеме отговорност за развиване на средата около блока. Светльо Витков акцентира, че ако етажната собстветност реши да облагороди пространствата, това ще може да стане с техни лични средства, но че в крайна сметка ще бъде тяхно и решението как развият средата, в която живеят.

Идеята да се върне междублоковото пространство на етажната собственост не е от вчера, още преди година започнахме разговорите по темата съвместно с представители на браншови организации, съюза на архитектите и домоуправители, отбеляза Симеон Славчев. Според него ПГ5 е готова да се обсъдят възможностите за реализация, както и за предложения по темата. Прехвърлянето на собствеността на етажната собственост не е наше хрумване, това е изискване, което рано или късно законово ще бъде реализирано, подчерта Иван Велков. В момента има работни групи в институциите, които търсят възможности как да стане това. Казват, че идеята е трудно приложима, но ситуацията няма да остане такава, каквато е в момента, това е нормална европейска практика, каза още общинският съветник.

Представителите на ПГ5 коментираха и приоритетите си за следващите месеци. Симеон Славчев напомни за предложението на Групата за промени в Наредбата за формиране на бюджета на Столична община. Имаше работна група към Столичен общински съвет, която създаде предложение за промени в съставянето на бюджета на града. Решението на групата трябваше да се приложи още през 2018 г., но това така и не стана, каза Славчев. Затова решихме да входираме доклад, с който променяме самата наредба и оттук нататък общинарите ще трябва да се съобразяват с него, коментира той. Светослав Витков коментира, че общинските съветници в момента извършват една основна дейност и това е да натискат три бутона, когато гласуват, без да могат да се включат в правенето и залагането на политики. С промените, искани от ПГ5 съветниците ще могат да влязат в нова роля и да се включат в работата на общината с нови отговорности. Комисията, която взе решение за промените във формирането на бюджета беше съставена от съветници от всички политически сили, това е консенсусно решение, ще ми е любопитно с какви мотиви биха го отхвърлили, заяви Венци Мицов.

От „Политическа група 5” ще настояват и за промени в Правилника за работа в Столичния общински съвет. Става дума за взимането на решения за управленията на средства в големи размери, които надвишават 1% от бюджета на София. Ние предлагаме такива решения да стават само с решение от квалифицирано мнозинство, заяви Венци Мицов. Квалифицираното мнозинство представлява поне 46 общински съветника, а обикновеното е 31. В момента ГЕРБ имат 30 съветника и се нуждаят само от 1 допълнителен глас, за да вземат важно решение, отбеляза Светльо Витков. Много е важно как се разпореждаме със средствата на столичани, нека тези важни решения да се взимат със широк консенсус, ако са добри, всички ще се обединим около тях, коментира Иван Велков. Симеон Славчев припомни, че решението за изграждането на завода за отпадъци, което е от изключителна важност за града, е взето с 32-33 гласа. Промяната се налага, за да може решенията да се вземат в диалог и с консенсус, а не да се налагат силово, каза още той.