Публикации

Тръгне ли заводът за отпадъци, София ще се превърне в Гълъбово

Примерът какво се случва, когато в града има източник на замърсяване с изгаряне е пред очите ни – ТЕЦ „Брикел“ отново и отново изхвърля вредни емисии във въздуха на Гълъбово и региона. И не става дума за изолиран случай, проблемът е от години, сигналите за замърсяване са ежедневие. Докато се установи кой е виновен и защо минава много време в спорове между граждани, институции, неправителствени организации, виновни няма, а всички виждаме, че проблемът е изключително сериозен. Не само това, но се появи и информация, че общинският съвет в Гълъбово  ще попише и договор с ТЕЦ „Брикел“ за изгаряне на отпадъци, което ще доведе до още по-тежки екологични последствия. Градът и в момента е на първо място в класацията за най-мръсен въздух в България.

Всъщност въпросът за изгарянето на отпадъците, доколко е ефективно и какви са екологичните последствия е болезнено актуален и за други места в страната ни, но най-вече за София, където предстои да бъде пусната в експлоатация инсталацията за изгарянето на RDF. Борбата за това да се търсят работещи, модерни и екологични начини за оползотворяването на боклука продължава да се води. След като управляващите избраха да бъде изграден инсинераторът, „Политическа група 5“ в Столичния общински съвет, в която са инж.Симеон Славчев, Венцислав Мицов, Иван Велков, Светослав Витков и доц.д-р Стоян Александров, обяви че се противопоставя на това решение. Опозицията в СОС за първи път е обедини зад идеята на „Политическа група 5“ и заедно внесоха предложение за референдум, за да може столичани сами да решат трябва ли да работи подобна неекологична технология в София или не. Управляващите Столична община категорично отхвърлиха тази възможност, заради което вносителите на искането за рефендум се обърнаха към съда, настоявайки че допитване до хората трябва да има.

Сблъсъкът на мнения и тези „за“ и „против“ завода за отпадъци е много сериозен. „Политическа група 5“ потърси мнение на специалисти, както и информация за технологията. Оказа се, че инсталацията предлага много стар начин на обработка, и че ще има сериозни последствия за околната среда и хората в столицата, когато започне изгарянето на боклук. Тезата се потвърди и преди повече от година в интервю за News.bg  с д-р инж.Добрин Топоров, специалист и преподавател на международно ниво в областта. Той потвърждава, че заводи, подобни на този, който се планира в София, съществуват в много европейски градове и работят със скарно изгаряне, но за суров, необработен боклук, а за столицата тази технология ще се прилага с RDF, който има други термохимични характеристики. Използването й в други държави е довело до замърсяванията с диоксини, фурани, тежки метали с тежки последствия за околната среда. В отделените емисии от изгаряне на RDF се отделят токсични метални съединения на базата на арсен, олово, хром, никел, кадмий, серен двуокис, азотни окиси, въглеродни окиси, полиароматични въглеводороди,  твърди прахови частици и др. Според д-р Топоров това не е единственият проблем – инсталацията ще е и много неефективна. По думите му за производството на 1 кВт електричество ще се наложи да се инвестират около 8000 – 10 000 евро. Той прави сравнение с енергията, произведена от един нов, отговарящ на всички съвременни екологични изисквания ТЕЦ, работещ на въглища, която струва близо 1500 евро/кВт, за ветропарк – около 2000 евро/кВт, за нова АЕЦ – около 5000 евро/кВт.

Какво повече може да се каже след такъв подробен и ясен анализ на ситуацията? Изправени сме пред едно решение на управляващите София, което поставя града пред сериозна криза. И тук високата финансова стойност, която ще заплатим остава на второ място, защото най-същественото, което ще се случи със столицата е замърсяването. В град,  в който замърсяването и без друго е проблем заради емисиите от превозните средства и заради отоплението през зимата, последното от което имаме нужда е завод за изгаряне на отпадъци. Започне ли да работи заводът, вече ще е твърде късно за размисъл, а София ще се превърне Гълъбово – градът с мръсен въздух, където здравето на хората няма значение.

инж. Симеон Славчев, 
общински съветник в Столичния общински съвет, съпредседател на „Политическа група 5“ и зам.-председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране