Приемно време

Приемното време на инж. Симеон Славчев е всеки вторник от 13 до 17 часа на ул. Раковска 86А, ет. 2.