ПП "МИР"

МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) е най-младата политическа партия в България, с лидер Симеон Славчев.

На 10 ноември 2018 г. инициативен комитет от млади хора, учени, интелектуалци, преподаватели, общественици, културни дейци и българи в чужбина прие декларация и взе решение да учреди политическа партия МИР. На 16 декември 2018 г. се провежда учредително събрание на политическа партия МИР по време на което за председател на партията е избран инж. Симеон Славчев.