Отбелязваме Международният ден на медицинските сестри

Днес е Международният ден на медицинските сестри.
Отбелязва се официално от 1974 г. по Инициативата на Международния съвет на медицинските сестри (ICN).
Денят е в чест на годишнината от рождението на първата медицинска сестра Флорънс Найтингейл (1820 – 1910), която организира отряд санитарки да оказват помощ на ранените по време на Кримската война.
Флорънс Найтингейл създава и разработва първата система за подготовка на средни и младши медицински кадри във Великобритания. Пише и няколко книги, които по-късно са използвани като учебници по здравни грижи. Найтингейл се счита за основоположник на съвременната професия на медицинската сестра.
Честит празник на всички български медицински сестри!
Благодаря Ви за професионализма и за това, че въпреки трудностите и ниските заплати, заедно с лекарите сте на първа линия в борбата с коронавируса и ежедневно се борите за спасяването на всеки човешки живот!
Здравето е най-важният капитал на българската нацията и за това лекарите, медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите заслужават огромно уважение и признание!
Симеон Славчев,
председател на ПП МИР