Симеон Славчев поздрави българските младежи с Международният ден на младежката солидарност

Днес е Международният ден на младежката солидарност.
Празникът се отбелязва за първи път през 1957 г. по инициатива на Световната федерация на демократичната младеж и на Международния студентски съюз.
Този ден е още една причина да се привлече вниманието на държавните служители, обществеността и медиите върху младежта.
Обединяването на усилията на младите хора, гражданските и неправителствените организации, както и на всички, които не са безразлични за бъдещето на своите деца и внуци, ще засили обществения контрол върху спазването на правата и развитието на младите хора.
Нека всички ние да бъдем солидарни не само с младежите, но и помежду си!
Поздравявам всички български младежи с Международният ден на младежката солидарност!
Бъдете здрави, единни, силни и солидарни!
Симеон Славчев,
председател на ПП МИР