Днес отбелязваме деня на хората с увреждания

Днес е Международният ден на хората с увреждания.

През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания и неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания, достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

Нека да бъдем толерантни и полагаме грижи за всички членове на обществото, в което живеем!

Нека да бъдем солидарни, да подадем ръка и да помогнем на всеки, който има нужда от помощ и подкрепа!

Симеон Славчев