Да почетем народните ни будители, а не да празнуваме чужди празници

Днес е Денят на народните будители, когато отдаваме почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности и морал на българската нация.

От години точно на Деня на народните будители ни се натрапва един чужд празник – Хелоуин.

Всичко това се прави напълни умишлено и съзнателно, за да могат българските деца да се впечатляват от маските, които да ги отдалечават от българските ценности, българския идеал и българското самосъзнание. Нещо повече – чрез този чужд и нямащ нищо общо с българските традиции и ценности празник, се руши връзката на хората с Бога.

Денят на народните будители е общобългарски празник, който припомня делото на всички революционери, книжовници и просветители, които посветиха живота си да се въздигане на националния ни дух и самосъзнание.

Нека всички българи да се противопоставим на поредния опит да ни бъде натрапен един чужд празник!

Нека всички българи днес и на всеки следващ 1-ви ноември да празнуваме и почитаме Деня на народните будители!

Нека всички българи разкажем днес, на нашите деца, какво означава да си будител!

Нека днес всички българи да се обединим и да запазим нашия, българския, истинския и ценностния празник – Деня на народните будители!

Да го направи всеки българин, тук и сега, за да запазим българските традиции, ценности, морал, идеал и идентичност!

инж. Симеон Славчев