симеон славчев
Симеон Славчев – общински съветник в Столична община

Инж. Симеон Славчев е общински съветник и съпредседател на „Политическа група 5” в Столичен общински съвет. Член е на председателския съвет на Столичния общински съвет.

Зам.-председател е на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и е член е на постоянната комисия по транспорт и туризъм, както и на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.

Симеон Славчев е роден на 14.06.1978 г. в град Варна. Средното си образование завършва в 34-то СОУ „Стою Шишков“ в гр. София с профил история, литература и философия. Висшето си образование завършва в Техническия университет – София и е инженер-магистър по „Индустриален мениджмънт”. Завършил е „Академия за социална политика“ на Института за социална интеграция и има придобита допълнителна професионална квалификация по „Управленски умения“. Специализирал е „Политически мениджмънт“ в Българското училище за политика към Нов български университет.
Владее немски, английски и руски език. Женен с едно дете.

 

ПОЛИТИЧЕСКА ГРУПА 5

Политическа група 5След проведените на 25-ти октомври 2015 година избори за общински съветници и кметове в Столичния общински съвет влизат общо 9 политически партии.
Съгласно правилника на Столичния общински съвет политическа група може да бъде сформирана от най-малко петима общински съветници. За да можем да постигнем целите, за които жителите на София ни избраха за общински съветници, както и да реализираме конкретни политики, избраните за общински съветници Венцислав Мицов, Иван Велков, Светослав Витков, Симеон Славчев и Стоян Александров сформирахме „Политическа група 5”.
Сформирането на групата в Столичния общински съвет не е коалиция, а работна група, чрез която обединяваме усилия, експертиза и политическа воля за решаването на реалните проблеми на софиянци.
„Политическа група 5” си поставя 5 приоритета за работата си в Столичния общински съвет:
достъпна градска среда;
зелена София;
интегриран градски транспорт;
прозрачна и дигитална община;
културна община.

„Политическа група 5” е гласът, очите и ушите на столичани в Столичния общински съвет.