Симеон Славчев

  • Инженер
  • Политик
  • Общественик
  • Председател на ПП " МИР"
  • Общински съветник в София в мандат 2015-2019
  • Семеен с едно дете

НОВИНИ