Емил Тарасов за проблема с разделното сметосъбиране

Emil Tarasov(във Фейсбук): Голям е проблема с разделното сметосъбиране,аргументи много.

Отговор: Емо, в момента цялата „Политическа група 5“ в Столичен общински съвет, заедно с редица неправителствени организации обсъждаме стратегията за нулеви отпадъци (Zerowaste). Разглеждаме и опита на други европейски столици и градове (един от тях е Любляна), в които вече работи този модел. Разделното събиране и сметоизвозване на отпадъците е част от пътя към нулевите отпадъци.
Аргументите наистина са много, но проблемът и тук е, че досега е работено на парче. И тук искаме да се подходи интегрирано и на база на изучения опит и добрите практики до няколко седмици ще подготвим цялата концепция за отпадъците в София и ще я подложим на обществено обсъждане.

No Comments Yet.

Leave a comment