Подкрепям сдружението “Градски транспорт и инфраструктура” за удължаване маршрута на влаковето от Перник

Подкрепям предложението на Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура". Организацията изпрати писмо до кмета на София Йорданка Фандъкова, зам.-кмета Евгени Крусев и до Постоянната комисия по транспорт и туризъм в СОС.

С него "Градски транспорт и инфраструктура" искат удължаването на маршрута на влаковете от Перник, Банкя, Драгоман и Мездра от Централна гара до Казичене. Това ще създаде добра възможност живеещите в тези райони, както и тези на територията на София около тази жп линия да ползват влака като градски транспорт така, както е навсякъде в Европа,

Като общински съветник и съпредседател на "Политическа група 5" ще настоявам въпросът да се разгледа още на първото заседание на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столичния общински съвет.

Нещо повече - ще внеса конкретен доклад и предложение с искане маршрутът на пътническите влакове, които в момента се движат от Перник, Драгоман и Мездра до Централна гара в София, да бъде удължен до Казичене.
По този начин безпорно ще се намали времето за пътуване на гражданите и достъп им до източните райони на София и летището.
инж. Симеон Славчев

Ето и текста на писмото:

Уважаеми дами и господа,
Днес, 31-ви август 2017 г., Сдружение "Градски транспорт и 
инфраструктура" внесе в деловодството на СО (Вх №: 
СОА17-НЦ62-1018/31.08.2017 г.) до г-жа Фандъкова (Кмет на Столична 
община), г-н Крусев (Заместник-кмет по транспорт на Столична община), 
всичките членове на ПК по транспорт и туризъм към СОС, 
писмо-предложение, във връзка с удължаването на влаковете от Перник, 
Банкя, Драгоман и Мездра от Централна гара до Казичене и така да се 
създаде добра възможност живеещите в тези райони, както и  тези на 
територията на София около тази жп линия да ползват влака като градски 
транспорт така, както е навсякъде в Европа, където има такава възможност 
- Берлин, Париж, Мадрид, Барселона, Киев, Белград, Прага, Будапеща и 
много много други.
Реалицзацията на това предложение няма да струва нито лев на Столична 
община. Пробегът се урежда между БДЖ и МТИТС. А БДЖ, за да въведе такова 
обслужване, трябва да получи заявка от Столична община за такава 
необходимост най-късно месец и половина преди излизането на годишния 
график за движение на влаковете за 2017-2018 г., който трябва да излезе 
на 12-ти декември 2017 г. Тоест - време има до октомври 2017 г.
Ние проверихме дали БДЖ има техническа възможност (подвижен състав) и 
НКЖИ - капацитет на гара Казичене (тя е с 5 коловоза) за обслужване на 
тези влакове. Такава възможност има и с адекватна организация БДЖ и НКЖИ 
могат да осигурят услугата.
Желаем да отбележим, че времепътуването на живеещите в крайградските 
райони на София и хората, живеещи около жп линията, ще намалят от 1/4 до 
2 пъти времепътуването си до София и по-специално - до източните й 
части, включително - Летище София, жк Младост, Студентски град, 
Цариградско шосе и много други, след само едно прекачване от влак на 
метро на МС Искърско шосе. В общия участък в рамките на града влак ще 
преминава в пик на всеки 15 минути, а извън пък - на всеки 20-30 минути, 
с обслужване вечер до 23 часа. Това се явява и алтернатива на 
крайградските автобусни превози, които са бавни, и при развитие на този 
нов тип услуга и последващо интегриране с подготвящата се електронна 
система за таксуване в София, ще доведе до намаляване необходимостта от 
обслужване на крайградските райони с автобуси, за сметка на влакове и 
пренасочване на този пробег към Централните градски части, където той е 
силно необходим.
МТИТС, в лицето на министър Московски няма против това да се организира, 
което е видно от отговор на въпрос на народен представител от октомври 
2015 г. Той може да бъде намерен тук: 
На третата страница от отговора министъра заявява: "При заявен от 
БДЖ-Пътнически превози интерес, няма пречки да бъдат назначени влакове, 
които да се движат по направление Казичене - Банкя - Казичене от новото 
разписание на влаковете 2015/2016 г." За да заяви интерес БДЖ обаче, СО 
трябва да заяви интерес към БДЖ.
Моля да разгледате обстойно настоящото предложение и заедно да 
използваме тази възможност за подобряване транспортното обслужване на 
гражданите и гостите на София, както и на всички, които ежедневно 
пътуват, за да работят в града.
С уважение,
Виктор Чаушев
Заместник-председател
Сдружение "Градски транспорт
и инфраструктура"

No Comments Yet.

Leave a comment