ПГ 5 предупреди, че без конкретни политики Бюджет 2018 на СО ще е неефективен

Работещите в Столичния градски транспорт основателно излязоха на протест пред Столична община. Едва ли това недоволство е изненада за администрацията на Столична община. Проблемите отдавна са известни на всички, но до момента не са взети необходимите мерки за решаването им. Не само подкрепям исканията на работещите в Столичния градски транспорт, но и ще търся решението на техните проблеми.

"Политическа група 5" подкрепи под условия Бюджет 2017 на Столична община. Тогава ясно и категорично се аргументирахме и обяснихме, че бюджетът за 2018 г. на София трябва да започне да се разглежда по ресорните комисии още в средата на настоящата година. Предложихме да се приемат секторни, краткосрочни и дългосрочни политики и приоритети за 2018 г. на СО. И те да бъдат финансирани през бюджета. За поредна година бюджетът на Столична община е бюджет на администрацията.

Още в началото на тази година ПГ5 предложи бюджетът на София да бъде формиран от общинските съветници и ресорните комисии в Общинския съвет, защото СОС го приема и всеки един от общинските съветници носи отговорност за него. Философията на формиране, обсъждане и приемане на бюджета на София трябваше да се промени коренно и общинските съветници и ресорните комисии в СОС да задават политиките и приоритетите и да ги реализират чрез бюджета.

Предложението на "Политическа група 5" беше направено, защото на първо място са политиките, а след това цифрите в бюджета. Тоест нещата трябва да бъдат обърнати, тъй като за поредна година администрацията на Столична община ни предлага първо цифрите, без да са обсъдени политиките и приоритетите. Например, ако имаше одобрена и приета политика за Столичния градски транспорт, сега работещите нямаше да протестират и изразяват недоволство, защото щяха да имат гаранция, че техните проблеми ще се решат с приемането на бюджета за следващата година.

Бюджетната рамка за 2018 г. на Столична община вече е готова и тя бе представена пред медиите, а не пред общинските съветници, които дори пряко трябваше да участват при разработването и формирането на бюджета. Това се случва, въпреки че имаше работна група в СО и одобрен механизъм за нов начин на формиране, обсъждане и приемане на бюджета на София. Механизмът обаче не е приложен и отговорността за това е на администрацията и ръководството на Столична община.

Идеята и решението на работната група бе общинските съветници да участват пряко във формирането на бюджета, на политиките и приоритетите, а не както досега те да бъдат само наблюдатели, които накрая трябва само да гласуват. В тази връзка ПГ5 ще вземе политическо решение, дали да подкрепи Бюджет 2018 на СО, тъй като нашето предложение и условие за коренно различен начин на формиране на бюджета не бе изпълнено.

Ако беше приложен новия начин на формиране на бюджета на СО, така както от "Политическа група 5" предложихме, щеше да се избегне създалото се сега напрежение и щяха да са решени проблемите на Столичния градски транспорт, както и на всеки друг сектор.

Във връзка с протестите и исканията на работещите в градския транспорт спешно ще инициирам среща между представители на СОС, СО, транспортните синдикати, представители на шофьорите, служителите и директорите на авто и елетротранспорта, както и на ЦГМ. Целта е да се обсъдят всички искания и да се изготви конкретен план за действие с конкретни ангажименти на всяка една от страните, които да се заложат в бюджета на СО за 2018 г.

Ще искам и настоявам също така още на следващото заседание постоянната комисия по транспорт и туризъм към СОС да вземе отношение и да се ангажира пряко с решаването на проблемите на работещите в Столичния градски транспорт.

Инж. Симеон Славчев

No Comments Yet.

Leave a comment