Столична община раздава безплатни компостери

Столична община ще раздава безплатни компостери. Всички желаещи трябва да пуснат заявление в съответната районна администрация, посъветваха от Столична община. След като се види колко са необходими вероятно ще се пусне обществена поръчка да доставката. Срокът за подаване на заявления е до 26 януари 2018 г.

Компостерът е уред за лесен и бърз начин за превръщане на органичните отпадъци във висококачествен хумус - тор за растения. Заявления за участие в кампанията могат да бъдат подавани освен от граждани, така и от администрациите на училища, детски градини и детски ясли.

Инициативата е част от кампанията „Компостирай вкъщи“, която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Съгласно Програмата за управление на отпадъците на Столична община 2015 – 2020 г., през 2018 г. са планирани за закупуване около 1000 бр. домашни компостери с обем от 700 л. При ефективна редовна употреба на компостерите с биоразградими отпадъци от домакинствата, както и при три пъти годишно зареждане със зелени отпадъци (треви, храсти, клони), очакванията са за намаляване на крайния битов отпадък на домакинствата с 550 тона/годишно.

Кампанията на Столична община за предоставяне на безплатни компостери на домакинствата стартира през 2010 г., като общият брой раздадени домашни компостери до момента надвишава 8000 бр.

No Comments Yet.

Leave a comment