СОС приема Стратегия за достъпна градска среда в София

Стратегия за достъпна градска среда ще влезе в сила в Столичната община от 2018 г. В обществените поръчки вече ще има точка за прилагането на минималните стандарти за достъпност на обектите. Това заявиха общинският съветник и съпредседател на „Политическа група 5“ инж. Симеон Славчев и Иван Янев, председател на федерацията „Спорт за хората със зрителни увреждания“ пред телевизия „Европа“.

Двамата коментираха Стратегията, която е и една от точките в Дневния ред на сесията на СОС на 14 септември т. г. Според документа няма да се издава акт 16 на сгради, който не отговарят на изискванията за достъпност. Има специална наредба, в която правилата са разписани, но проблемът бил, че никой не контролирал дали се изпълняват условията, коментира Иван Янев.

При направения анализ на сегашната ситуация е установено, че от общо 176 общински училища само в 18 от тях е осигурена цялостна общодостъпна среда. В останалите са монтирани отделни съоръжения. По отношение на общинските детски градини данните сочат, че от общо 199 градини в 85 сгради има завършена цялостна общодостъпна среда, а в останалите са осигурени съоръжения за улеснен достъп.

„Достъпната градска среда е един от основните приоритети на „Политическа група 5“ и смятам, че с приемането на Стратегията за достъпна градска среда достъпността ще стане приоритет и на Столичната община“, каза инж. Симеон Славчев. Той поясни, че ще има и специална комисия, която на място ще проверява дали са изпълнени изискванията за достъпност.

„С разработването на Стратегията за достъпна градска среда наложихме нов модел и доказахме, че когато има политическа воля могат да бъдат обединени усилията на всички политически групи в СОС, на общинската администрация, на гражданските и неправителствените организации, на експертите и на всички заинтересовани страни. Този успешен модел и подход ще го прилагаме и за всяка друга секторна политика и всеки проблем на София“, допълни инж. Славчев.

Новопостроените сгради няма да получават акт 16, ако не са изградили съоръжения за достъпност за хора с увреждания. Стратегията се отнася за абсолютно всички сгради в София публични и частни, тоест банки, ресторанти, хотели, спортни зали, фризьорски салони и т.н. Предвижда се да се даде 6-месечен срок от влизането на наредбата в сила на всички сгради да осигурят достъпност. Нормативният акт ще бъде с хоризонт на действие до 2022 година.

No Comments Yet.

Leave a comment