Симеон Славчев, общински съветник: Махаме автобусите пред “Св. Ал. Невски”

- Г-н Славчев, зарекохте се до Нова година да бъде забранено движението на каруци в София. Доколко реалистичен е този срок?
- Срокът е абсолютно реалистичен, тъй като работната група, която изготвя наредбата, заседава вече доста време. По време на заседанията бяха викани всички 24 районни кметове, които бяха напълно единодушни, че трябва да бъде забранено движението на каруци на територията на Столична община. Единствено кметът на „Нови Искър" изрази по-особено мнение и това е разбираемо, тъй като на територията на район „Нови Искър" има населени места, където очевидно каруците се използват за препитание.

- Но забраната нали няма да важи за селата в Софийско?
- Да, тя важи само от Околовръстното насам -от вътрешната страна на ринга. По селата няма да ограничаваме каруците. Там има хора, които се препитават с това.
Предложението за забрана за каруците има няколко аспекта. На първо място да се предотврати опасността от предизвикване на пътнотранспортни произшествия с тях. От втора страна да се спре безразборното вземане на отпадъци от кофите за боклук, които по смисъла на закона са собственост на Столична община.

В момента, в който минат каруците и почнат да се ровят по кофите, се замърсява много сериозно не само около кофите, но и в доста голям радиус около тях. Да не говорим, че по смисъла на закона отпадъкът е собственост на общината. Общината също търпи загуби, тъй като този боклук не отива в Завода за отпадъци, където да се разделя и рециклира. Отпадъкът е суровина. Грубата сметка показва, че над 10 млн. лева годиш но губи Столичната община от това нещо.


- На такава стойност е боклукът, който се изнася от кофите, вместо да отива в завода за рециклиране?
- Точно така. Това нещо трябва да бъде също регламентирано веднъж завинаги. Но отново казвам - основният пункт за спиране на движението на каруци на територията на Столична община е най-вече сериозните предпоставки за пътнотранспортни произшествия. И това, че те се управляват в повечето случаи от малолетни деца, които не познават правилника за движение. Случаите на пътнотранспортни произшествия са многобройни.

В работната група участват представители на СДВР, на КАТ, на всички институции и абсолютно всички сме единодушни, че трябва да се забрани движението на каруци. Единственото, което се обмисля, е каква санкция да се наложи. Стигнахме до мнението, че трябва да се конфискува конят или животното, което тегли тази каруца. Тук е пунктът, по който също имаме леко забавяне, тъй като трябва да се намери определено място, където тези коне да бъдат слагани след конфискацията. Иначе нашето предложение е, след като минат всички прегледи и необходими действия, тези коне да служат за лечение на деца с аутизъм.

- Да се използват за терапевтична езда?
- Точно така - лечебна езда. Не всички животни ще стават за това, но тези, които стават, ще ги използваме за това. Даже мислим в района на Борисовата градина да се обособи едно такова място около Конната база. Така че е абсолютно реалистичен срокът. Аз ще настоявам в рамките на тази седмица да се събере работната група и да вземе окончателно решение и становище. На тази база вече ще внесем и конкретен доклад първо в комисиите на Столичен общински съвет, след това и в зала. Подчертавам, че имаме политически консенсус по тази тема.

- Как ще се осъществява контролът?
- Контролът е съществена функция от всяка една наредба, от всеки един закон. Тук сме заложили, че за контрола ще отговарят СДВР, КАТ и Общинска полиция. В момента, в който имаме пълна забрана на каруците на територията на София и някъде се появи каруца, тя няма как да остане незабелязана. Контролните органи ще бъдат длъжни да я спрат и санкционират.

Тук не виждам пречка. Досега имаше обособени две зони- в едната беше разрешено движението на каруци, а във втората -не. Тези, които управляват каруците обаче, не познават нормативната уредба и затова се получаваше това разминаване. Минаваха си от едната в другата зона необезпокоявано. Но сега смятам, че с пълната забрана контролът няма да бъде възпрепятстван.

Още повече в контекста на председателството, което ни предстои от 1 януари, мисля, че трябва ускорим процеса. Защото не ми се струва редно България да бъде представена в тази светлина - с движение на каруци по центъра. Представете си делегация, която заседава в НДК и в района около НДК да е пълно с каруци с боклуци. Може би и еврочиновниците, вместо да заседават, ще изкарат апаратите да снимат.

- Ще бъдат ли махнати туристическите автобуси от пространството пред храм-паметника „Св. Александър Невски", за което настоявате?
- В момента имаме два-три варианта за алтернативна автогара. Единият е на паркинга пред Централна гара, където беше бившата автогара. Вторият е до самата Централна автогара - там има места за зелена зона, които не са максимално използваеми, да не кажа, че въобще не се използват. Иначе може да се обособи временна спирка в района на Централни хали, която да е само за автобусите с туристи. Да им спира там автобусът, те да си тръгват по туристическия маршрут, да се разходят и след това да се връщат в уречения час и оттам да ги взема пак автобуса. През това време обаче автобусът няма да стои там, а ще престоява на някое от тези две места за алтернативна автогара, които споменах. Това ще е временно, докато направим цялостна концепция какво да се случва с туристите в София.

- В какъв срок ще стане това обособяване на алтернативна автогара?
- До края на месец октомври със сигурност. Аз се надявам още в рамките на тази седмица да се реши въпросът. Искам да подчертая, че решаването на проблема с автогарата пред храм-паметника „Св. Александър Невски" доказва, че когато обединят усилия гражданско общество, граждански организации, институции, Столичен общински съвет, даден проблем много бързо и лесно може да се реши. Доказахме, че този модел работи.

- Вие сте сред вносителите на новата наредба за обществения ред, която предизвика доста полемики, особено въпросът с пиенето на бира на открито.
- Като работна група и като вносители сме се стремили да следваме една философия и тя е подобряването на обществения ред на територията на Столичната община и намаляването на вандализма. От тази гледна точка самата наредба е много сложна като текстове, защото тя е компилация от много наредби, а в същото време трябва да се избегне и повторното вкарване на текстове, които са заложени в други нормативни актове и закони. Категорично няма да се спира пиенето. Има някои текстове, които трябва да бъдат шлифовани, тъй като предизвикват двусмислие. Никой няма да забрани пиенето на бира в градинките.

Аз самият често ходя със семейството си в природен парк Витоша. Естествено, когато човек е сред природата, иска да изпие една бира. Това никой няма да го забрани. Единственото, което сме заложили вътре, е агресивното поведение под въздействието на алкохол. Но, както с колегите се шегувахме, човек може и една минерална вода да изпие и пак да прояви агресия.

Друг важен пункт, по който възникват спорове, е дали в сгради в режим на етажна собственост може да има отворени търговски обекти след 22 ч. В момента текстът, който сме записали, наистина е двусмислен. Ако етажната собственост иска да има например денонощна аптека,която не им създава шум, защо това да не се случи? Но сме категорични, че в жилищни блокове и кооперации, където има живеещи, не трябва да има увеселителни заведения, които работят след 22 ч. Никъде в Европа не е разрешено това. Ако самата етажна собственост го желае, е друго - те си вземат съответното решение със съответното мнозинство и си носят отговорността за това. Но не смятам, че това е редно.

Безспорно има доста неща в наредбата, които трябва да се шлифоват. Много се радвам, че тази наредба предизвика широк обществен дебат, защото ще можем да вкараме повече разумни предложения. Според мен за всяка една наредба и за всяко нещо, което се върши в общинския съвет, трябва да има обществено обсъждане. Важно е обаче гражданската енергия да бъде насочена в правилната посока и да не се разпилява. Защото, когато се разпилява, тя става деструктивна и обратно -когато се насочва правилно, е конструктивна.

No Comments Yet.

Leave a comment