Работна група ще спасява банята в Овча купел

Как да се спаси баня "Овча купел" обсъждаха днес общинските съветници на заседание на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към СОС. "Трябва да се създаде работна група, която да установи собствеността и да се реши дали банята да бъде към Столична община. Има варианти за спасяването на имота", предложи членът на комисията инж. Симеон Славчев.

"Ако има такава работна група искам да участвам в нея, защото съм добре запознат с проблема", заяви председателят на комисията д-р Веселин Милев.

Банята в Овча купел бе в точка 9 от дневния ред на комисията - Сигнал – подписка № СОА17-ГР94-6724/30.10.2017 г. относно Решение на МС 27412/13.01.2017 г. за намаляване на капитала и безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост на СО.

Имот се състои от две сгради- В едната е болницата за физиотерапия и рехабилитация, а в другата - банята е тотална руина. Преди няколко месеца на сесия на СОС бе гласувано банята да участва с проект, за да получи финансиране и да бъде възстановена. Оказа се, че сроковете за кандидатстване са изпуснати.

В същото време пак СОС прие Стратегия за използването на минералните води, но банята в Овча купел продължава да тъне в разруха.

No Comments Yet.

Leave a comment