„Пет транспортни артерии – една цел: Възход за България”

На 16 и 17 април ще се проведе традиционното изложение „Транс Тренд 2019” в кампуса на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ , организатор на събитието. Мото на тазгодишната среща е „Пет транспортни артерии – една цел: Възход за България”.

Председателят на ПП МИР инж. Симеон Славчев ще присъства на официалното откриване на изложение в качеството си на общински съветник и член на постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столичния общински съвет и редовен докторант във ВТУ "Тодор Каблешков", с тема на дисертацията „Модели за определяне на икономическата ефективност и устойчивост на градската мобилност в София”.

За трета поредна годината изложението ще събере на едно място заинтересованите страни от бързо променящия се свят на транспорта: от една страна транспортния, спедиторския, логистичния, дистрибуторския и други сектори на бизнеса; от втора страна студентите и докторантите от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и други висши училища и образователни институции. Ще бъдат представени последните иновации от различни професионални направления.

В рамките на Транс Тренд 2019 ще се проведе и Ден на отворените врати на Висшето транспортно училище, където зрелостниците от професионални гимназии и средни училища от цялата страна ще имат възможност за информиран избор за продължаване на образованието си, за по-нататъшно кариерно развитие и успешна бъдеща реализация.

No Comments Yet.

Leave a comment