Общински съветник покани докторант да помогне за градската мобилност в София

Общинският съветник и съпредседател на Политическа група 5 инж. Симеон Славчев покани докторанта от УНСС Веселин Грозданов за съвместна работа, за внедряване на ефективна система за градска мобилност. Като един от най-активните общински съветници Славчев бе поканен на публичната защита на дисертацията. Известно е, че тази тема е една от приоритетните за Политическа група 5.

В 2032 аудитория на УНСС Грозданов направи публична защита на тема „Усъвършенстване на системата за градска мобилност на населението“ за присъждане на научна степен „доктор по икономика на транспорта“.

Какво мислите за електрическата мобилност като част от общата стратегия за градската мобилност?, попита общинският съветник, който е и член на постоянната комисия по транспорт и туризъм в СОС. Вторият му въпрос бе: Кои са първите три стъпки, ако трябва да се приложи на практика научната си работа, за да има ефективна и устойчива градска мобилност? След удовлетворителните отговори Славчев покани Веселин Грозданов за съвместна работа, с която да се реализира модерна и ефективна система за градска мобилност в София.

Славчев не пропусна да изтъкне ролята на Столична община и работата на СОС в налагането на зелени политики в транспорт, намаляването на замърсяването и подобряването на всички елементи от транспортната система в София.

Грозданов разви тезата за подобряване на системите за градска мобилност, разгледана в сравнение с подобни системи в западноевропейски страни, в големите им градове и от гледна точка на различните участници в транспортната система.

В дисертацията се акцентира на нивото на развитие и вътрешносистемност на градската мобилност на градовете с население над 50 000 души в България и в частност София. Чрез дисертацията си Грозданов направи препоръки за работата на Центъра за градска мобилност в София, участието на велосипедистите и метрото в градската мобилност, както и електротранспорта, включително електрическите автомобили.

Научен ръководител на доктарантурата бе доц. д-р Борислав Арнаудов. На защитата присъстваха известни академични лица от сферата на транспорта и комуникациите, експерти, представители на различни институции.

No Comments Yet.

Leave a comment