Необходима е локална стратегия за управление на биологичното разнообразие на София

Разрастването на столицата въздейства значително на биоразнообразието в района, алармират от "Визия за София". По предварителни данни от анализ на специалисти, "популациите на консервационно значимите видове са малко и локализирани в отделни находища. Това увеличава тяхната застрашеност и ги поставя в риск от изчезване, причинено от разширяването на града и териториите с интензивно земеделие. "

Според изследването зоните, в които има най-много видове попадат извън защитените територии и към момента не са обект на мониторинг, проучвания и опазване. От "Визия за София" препоръчват засилване на събирането на данни и прилагане на мерки за опазване на дивия живот в Столична община. "Необходима е локална стратегия за управление на биологичното разнообразие, прилагане на план за действие и непрекъснат мониторинг на текущото състояние на видовете", отбелязват специалистите.

Още информация вижте ТУК.

 

No Comments Yet.

Leave a comment