Започна прочистването на опасни дървета в “Борисовата градина”

Столична община започна премахването на опасни дървета в Борисовата градина. Мерките са изпълнение на решението на постоянната Комисия по околна среда към Столичния общински съвет за премахване на сухите и опасно наклонени дървета, разположени до 25 м от алеите в пилотна Зона 1* на лесопарковата част на парк "Борисова градина".

Според решението на останалите дървета, маркирани през 2017 г. от същия пилотен участък, ще се осъществяват мероприятия по кастрене на опасните клони.  Прочистването се извършва от специализиран екип на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“. Обозначени ще бъдат и превозните средства, с които ще се извеждат отрязаните дървета и клони от парка, съобщават от Столична община.

Всички мероприятия ще се извършват единствено в рамките на работния ден. Изрязаните дървета и клони ще бъдат своевременно извозвани до Инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци „Хан Богров” и от тях ще бъде произвеждан компост. Всички граждани могат да проследят маршрута на камионите, въвеждайки номера на съответното МПС в сайта на Изпълнителна агенция по горите: http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi.

Мероприятията са част от професионалната поддръжката на лесопарка и ще окажат благоприятно въздействие върху естественото възобновяване на гората в "Борисовата градина".

*Пилотна Зона 1 е зоната от лесопарковата част на парк „Княз-Борисова градина“, която е разположена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „П. Ю. Яворов“, бул. „Драган Цанков“ и централната алея покрай обсерваторията на СУ „Св. Климент Охридски“ в парка.

No Comments Yet.

Leave a comment