Експертни предложения влязоха в проекта на Наредбата за обществени допитвания за устройството на София

Нови промени са направени в проекта на Наредбата за реда и начина на провеждане на обществените обсъждания в областта и пространственото развитие и устройството на територията на Столична община. Вносител на измененията е общинският съветник на Политическа група 5 инж. Симеон Славчев. Той внесе новите предложения в постоянната комисия на СОС по местно самоуправление и нормативна уредба. След като предложенията в Глава II на проекта бяха одобрени, Наредбата влезе като точка 3 в Дневния ред на СОС. Сесията е на 12 октомври т. г.

Новите предложения са на „Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение” (BAMOR). Представители на организацията потърсиха съдействието на инж. Славчев, за да бъдат внесени корекции в Глава II. Експертно становище даде и известния социолог Живко Георгиев.

Социолозите са категорични, че допитването трябва да се възлага на лица със съответната професионална компетентност и се извършва съгласно утвърдените научни стандарти за представителност, релевантност и достоверност на събраната информация. Също така въпросниците за допитванията да се разработват съвместно със служители от СО и се одобряват от Възложителя, в случая гл. арх. или друго упълномощено компетентно лице.

Резултатите, заедно с използваната методология за всички допитвания, се публикуват на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“, на интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район до 3 дни от приемането на резултатите от възложителя, смятат експерти в проучванията.

Мотивът на представителите на Асоциацията за маркетингови изследвания и проучвания на общественото мнение е публичността и обратната информация към заинтересованата общност може само да укрепи доверието в действията на общинската администрация и да позволи информирано участие.

Точка 3 от Дневния ред на СОС - Наредбата за обществените обсъждания, ще бъде докладвана от главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков.

No Comments Yet.

Leave a comment