Граждани, организации и политици спориха за бюджета на София

Близо 6 часа продължи общественото обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2018 г. В него участваха много граждани, представители на неправителствени организации, на непарламентарно представени партии, бизнес съвети и браншови организации, общински съветници и журналисти.

Заместник-кметът по финансите Дончо Барбалов презентира финансовата рамка на проекта за бюджет с приходите, разходите и капиталовата програма за настоящата година. Заместник-кметове и директори на дирекции по отделните направления представиха в детайли политиките и програмите, за чието изпълнение ще работи Столична община.

Общата сума на проектобюджета, заложена за 2018 г., надхвърля 1,456 млрд. лв. От тези средства 429 млн. лв. са финансиране от държавния бюджет за делегирани дейности – образование, здравеопазване, отбрана, култура и др.

Капиталовата програма възлиза на общо 497,7 млн. лв., от които 385 млн. лв. са по оперативни програми.

Всички предложения за изменение и допълнение на бюджета, които са внесени по установения ред в Столична община, ще бъдат разгледани от съответните общински комисии към СОС.

Основните критики към общината бяха свързани с липсата на достатъчно детски градини, проблеми с училищата, канализацията, инфраструктурата, включително и към недобрата организация на събитието.

 

No Comments Yet.

Leave a comment