България чества днес 140 години от приемането на Търновската конституция

На 16 април 1879 г. представителите на българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция. Тя е първият български основен закон – възродил България за нов политически живот, проправил пътя й към модерната европейска държавност. В конституцията е заложен принципът на разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Търновската конституция е една от най-демократичните за времето си. Тя е вдъхновяващ израз на идеите на модерната епоха, на патоса и идеалите на Европа и Просвещението.

Търновската конституция е израз на политическа воля, мъдрост и родолюбие, които създателите на първата българска Конституция ни завещаха.

Днес, когато в България липсва политическа воля, мъдрост и консенсус за решаване на проблемите на българските граждани и изготвянето на нови национални цели и приоритети, повече от всякога България се нуждае от една нова, истинска и най-вече българска Конституция. Такава, която да отговори на ценностите на Търновската конституция и допринесе за връщането на морала, родолюбието и справедливостта в България.

 

Честит празник, българи и родолюбци!

Честит празник на всички български юристи!

Да живее България!

 

Инж. Симеон Славчев,

Председател на ПП МИР

No Comments Yet.

Leave a comment