Секторните политики ще се определят в краткосрочен и дългосрочен план, обясни още общинският съветник от ПГ5

Бюджетът на Столична община ще се формира по нов начин. Вече има предложения, които излизат от специално сформираната, по предложение на Политическа група 5, работна група за промени в Наредбата за бюджета. Досега се работеше на парче, отсега нататък ще се определят първо политиките, които ще бъдат финансирани. Около това решение се обединиха членовете на работната група. С тези промени се цели да има прозрачност и да се промени цялостната философията на съставянето и обсъждането на бюджета на Столична община. Най-вероятно, новостите ще влязат за обсъждане в постоянните комисии на СОС до 20 юли т.г. Ето как коментира промените инж. Симеон Славчев от ПГ5.

- Г-н Славчев, какви промени ще предложи тази работна група за формиране на бюджета на Столична община?

- Работната група за промяна в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община ще внесе проект за изменение в Наредбата. Свършихме своята работа и като един от вносителите на това предложение съм изключително удовлетворен, защото от тук нататък бюджетът на Столична община ще се формира по коренно различен начин. В процеса ще участват активно всички заинтересовани страни.

- Какъв ще е ефектът от това?

- Чрез промените в Наредбата се постигат няколко ефекта едновременно. На първо място, всички общински съветници ще могат да участват активно при формирането на бюджета на София. Всяка една от ресорните комисии в Столичния общински съвет ще участва при определянето на политиките и дейностите в съответния ресор както при годишния бюджет, така и при 3-годишната бюджетна прогноза. По този начин ще могат да се планират всички дейности във всяка една секторна политика както в краткосрочен, така и дългосрочен план.

- Ще има ли по-голяма прозрачност при разпределянето на парите в София?

- Категорично да! Това беше основната цел на промените. Успоредно с това всички граждани ще могат да участват активно в процеса на формиране и обсъждане на бюджета на Столична община и реално ще могат да дават препоръки и мнение, които да се вземат предвид още в ранна фаза и да се отразят в бюджета. Чрез промените в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община се осигурява на практика по-голяма прозрачност при съставянето, изпълнението и отчета на бюджета на София.

- Смятате ли, че това е най-адекватният начин за формиране на бюджета на Столична община?

- Да. Ако мога да обобщя с една дума промените и ефекта от тях ще кажа, че това са исторички и изключително важни промени. Те ще променят цялостната философия на съставяне, обсъждане и приемане на бюджета на Столична община. Ще има и приемственост във финансирането и  реализирането на политиките в дългосрочен план. С промените всяка година ще се планират и извършват конкретни дейности във всички сектори – инфраструктура, транспорт, образование, здравеопазване и т.н. Давам пример. Всяка година, по време на обсъжданията, всички районни кметове искат да знаят, колко улици ще ремонтират и настояват да им се заложат повече пари. Невъзможно е обаче да се планира тази дейност, защото никой не знае какво ще одобри СОС. Бюджетът е рамка, която, за съжаление, не е разтеглива. С промените обаче, всеки районен кмет ще си дава приоритетите и така всяка година ще се финансира приоритетната секторна политика. С новия начин на формиране на бюджета ще се постигне равномерно развитие на всички райони в София и партийната принадлежност на районните кметове няма да е определяща.

Източник: http://sofia.topnovini.bg/node/777293

No Comments Yet.

Leave a comment