Автобиография

Симеон Славчев е роден на 14.06.1978 г. в гр. Варна.

От 1993 г. до 1997 г. завършва средното си образование в 34-то СОУ „Стою Шишков” – гр. София в паралелка с профил „История, литература и философия“.

От октомври месец 1997 г. до октомври месец 1998 г. отбива редовната си военна служба, като е бил последователно в поделения в гр. Кюстендил, гр. Банско и гр. София.

От 1998 г. до 2002 г. следва в Технически университет – София, специалност „Машиностроителна техника и технологии“.

От октомври месец на 2002 г. до май месец на 2003 г. изучава немски като чужд език в Технически университет – гр. Кемниц, Германия.

От 2003 г. до 2005 г. следва в Университет Бремен, гр. Бремен, Германия, специалност „Инженерна икономика“.

В периода от 2006 г. до 2008 г. следва в Технически университет – София, специалност „Индустриален мениджмънт“.

От 2008 г. до 2009 г. изучава „Управленски умения, лидерство, икономика, политическа практика“ в Институт за социална интеграция – Нов български университет и има придобита професионална квалификация по „Управленски умения”.

От 2009 г. до 2010 г. преминава обучение в Българско училище за политика – Нов български университет и придобива професионална квалификация по „Политически мениджмънт”.

През 2010 г. завършва Летен университет по демокрация към Европейския парламент в Страсбург, а през 2011 г. завършва Лятна академия за социална демокрация към Фондация „Фридрих Еберт“.

От 2006 г. до 2009 г е управител на фирма, а от 2009 г. до сега е изп. директор на инженерингова компания и има повече от десет години управленски опит.

От 2004 година се занимава с обществено-политическа дейност.