Daily Archives: 06.03.2019

Необходима е локална стратегия за управление на биологичното разнообразие на София

Разрастването на столицата въздейства значително на биоразнообразието в района, алармират от "Визия за София". По предварителни данни от анализ на специалисти, "популациите на консервационно значимите видове са малко и локализирани в отделни находища. Това увеличава тяхната застрашеност и ги поставя в риск от изчезване, причинено от разширяването на града и териториите с интензивно земеделие. "…
Прочети повече