Tvevropa: Всички нови сгради в София да бъдат достъпни за хора с увреждания

Темата коментират Симеон Славчев – общински съветник и Иван Янев – председател на Федерация спорт за хора със зрителни увреждания.

No Comments Yet.

Leave a comment